Medycyna pracy
Włocławek
Andrzej Kłuskiewicz
lekarz medycyny pracy Włocławek
plac Wolności 17
Tel.601 624 350

Andrzej Kłuskiewicz
lekarz medycyny pracy
Włocławek, plac Wolności 17


Lekarz medycyny pracy wykonuje badania kierowców na prawo jazdy kat. A, B, C, C+E i D.
W trakcie takich badań kierowców - podobnie jak w przypadku innych badań medycyny pracy - poddaje się ocenie stan zdrowia osoby mającej kierować pojazdem.

Przy ocenie dokonywanej przez lekarza medycyny pracy brane są także pod uwagę schorzenia, które mogą miec wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W zależności od sytuacji osoba może być skierowana na dodatkowe konsultacje do lekarza określonej specjalności lub psychologa.

Ma to na celu wykluczyć ewentualne zagrożenia wynikające z kierownia przez taką osobę pojazdem.