Medycyna pracy
Włocławek
Andrzej Kłuskiewicz
lekarz medycyny pracy Włocławek
plac Wolności 17
Tel.601 624 350

Andrzej Kłuskiewicz
lekarz medycyny pracy
Włocławek, plac Wolności 17


W przypadku badań okresowych skierowane - podobnie jak w przypadku innych badań medycyny pracy - wypisuje pracodawca.
Z reguły takie badania przeprowadzane są w godzinach pracy.

Badania okresowe mają na celu określenie czy stan zdrowia pracownika uległ zmianie w stosunku do poprzedniego badania, a który pozwalał osobie pracować na określonym stanowisku.

Termin badań okresowych jest określony przez lekarza medycyny pracy.
Okresowe badania medycyny pracy powinni przechodzić pracownicy niezależnie od stanowiska pracy.