Medycyna pracy
Włocławek
Andrzej Kłuskiewicz
lekarz medycyny pracy Włocławek
plac Wolności 17
Tel.601 624 350

Andrzej Kłuskiewicz
lekarz medycyny pracy
Włocławek, plac Wolności 17


Na badania weź ze sobą

  • skierowanie
  • dowód tożsamości
  • jeśli Państwo posiadacie, należy wziąć ze sobą również wyniki ostatnio przeprowadzonych badań
  • w przypadku gdy przeprowadzane są badania kontrolne, należy wziąć ze sobą zaświadczenie od lekarza
  • osoby pracujące jako kierowca powinny mieć ze sobą okluary, jeśli używają na co dzień
  • w przypadku gdy leczycie się Państwo na choroby przewlekłe, należy także mieć ze sobą zaświadczenie od lekarza rodzinnego / prowadzącego