Medycyna pracy
Włocławek
Andrzej Kłuskiewicz
lekarz medycyny pracy Włocławek
plac Wolności 17
Tel.601 624 350

Andrzej Kłuskiewicz
lekarz medycyny pracy
Włocławek, plac Wolności 17


Na skierowaniu na badania medycyny pracy powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • dane osobowe pracownika,którego dotyczą (imię i nazwisko)
  • PESEL
  • określenie stanowiska pracy
  • opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na wskazanym stanowisku (lub stanowiskach) czynników niebezpiecznych ,szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych oraz innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy
  • oznaczenie pracodawcy (regon ,pieczątka pracodawcy)
  • data i miejscowość wystawienia skierowania